Chương trình đào tạo

Chương trình môn Tin học được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, là sự kế thừa và phát triển của chương trình Tin học phổ thông Việt Nam mới và các nước trên thế giới.

Xem thêm...

Khung năng lực
Công nghệ thông tin

Năng lực Công nghệ thông tin là 1 trong 14 năng lực được hình thành và phát triển cho học sinh ở trường Phổ thông Liên cấp H.A.S.

Xem thêm...

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên có tư duy cởi mở, sự tâm huyết và lòng đồng cảm với học sinh và cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, Thầy, Cô tổ Công nghệ thông tin còn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ sư phạm.

Xem thêm...