Carousel imageCarousel image

Cô Bùi Như Ngọc

Tổ phó Tổ Công nghệ thông tin/Giáo viên Tin học Tiểu học, THCS

Cử nhân Sư phạm Tin học - Tốt nghiệp loại Xuất sắc

Email: ngocbn@has.edu.vn

Cô Trịnh Thị Lan Anh

Giáo viên Tin học THPT

Cử nhân Tin học

Emaill: anhttl@has.edu.vn

Carousel imageCarousel image

Thầy Nguyễn Văn Lộc

Giáo viên Tin học THPT

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Email: locnv@has.edu.vn

Carousel imageCarousel image

Cô Lê Phương Anh

Giáo viên Nghề THPT môn Tin học văn phòng

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Email: anhlp@has.edu.vn