Sáng thứ Bảy ngày 13/03/2021, tổ Công nghệ Thông tin đã chủ trì buổi hội thảo với cha mẹ học sinh về “Chương trình đào tạo môn Tin học tại Trường Phổ thông liên cấp H.A.S”. Tại buổi hội thảo, cha mẹ học sinh không chỉ được nghe giới thiệu về chương trình môn Tin học của các con học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 tại Trường Phổ thông liên cấp H.A.S, mà còn được đóng vai học sinh, trải nghiệm – tương tác trong những hoạt động học-tập hết sức thú vị của một giờ học Tin thực sự.

Xem thêm >>>